Researcher


      Alumni 

NAME

Lee, Bo Woo

Truong Viet Hung

Kong Zhengyi

Pham Thai Hoan

Park, Ho Hoon

Lee, Hyuk Kee

Koh, Boo Sung

Lee, Min ah

Hwang, Ji Man

Thai, Duc Kien

Nguyen Phu Cuong

Kim, Young Hwa

Jung, Ji Yong

Park, Hyung Kui

Hong, Ki Seung

Kwon, Ki Young

Lee, Min Cheol

Kim, Ki Seung

Kim, Seon Gil

Jeon, Shin Youl

Homh, Gab Ui

Thai, Huu-Tai

An, Seo Guun

Nguyen, Huu-Thanh

Hong, Yun Ki

Jo, Tae Hwan

Park, Young Hui

Jo, Pan Kou

Lee, Jeong Pyo

Ngo-Huu, Cuong

Back, Won Youp

Park, Hyoung Guun

Lee Dong Ho

Lee Won Ju

Park, Seong Wook

Jang, En Seok

Kim, Hong Sik

Oh, Jeong Youl

An, Gi Yong

Jeong, Ha Chae

Kim, Chang Seong

Jeong Yu Won

Ma, Sang Su

Kang, Kyoung Won

Park, Ju Soo

YEAR

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2003

2003

2003

2002

2002

COMPANY

KECC

-

Prof. Jiangsu univ.

Prof. National univ.

Soosung Engineering

Hyundai construction

Korea Port Engineering

Smart Engineers Nest

Sammok S-FORM

Sejong university

Ton Duc Thang univ.

Kunhwa eng.

Hyedong Bridge

Kaeri

Midas IT

Kunhwa eng.

Jacekorea

Kepco Enc

Kolong Global

SK Construction

TESO Engineering

Prof. La Trobe univ.

Dohwa eng.

Bureau Veritas Vietnam

Samsung C&T

KRCC

Hyundai construction

Kumho E&C

Chungsuk eng.

Ho Chi Minh University

KRCC

Dohwa eng.

SK Construction

Posco ICT

Ssangyong E&C

Hanmac eng.

KECC

KORAIL

KWRC

Kunil eng.

KRTC

Self-management

KISTEC

CENITS

Kunil eng.

etc.

 

Doctor's Degree

Doctor's Degree

Doctor's Degree

 

Ms Ph.D combined

 

 

 

Doctor's Degree

Doctor's Degree

 

 

 

 

   

  

  

  

   

  

Doctor's Degree

 

Doctor's Degree

   

   

   

   

   

Doctor's Degree

   

  

 Doctor's Degree

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Current researcher

NAME

Jo, Eun Ji

Choi, Ji Hoon

Jang, Yeong Hun

Yoon, Won Tae

Lee, Seong Hyeon

Choi, Woo Seon

Kim, Chul Ho

Tran Viet Linh

Nhuyen Ngoc Vinh

Vu Quang Viet

Trinh Minh Chien

course

Master's course

Master's course

Master's course

Master's course

Master's course

Undergraduate Student

Undergraduate Student

Dotcor`s course

Dotcor`s course

Dotcor`s course

Integrated PhD